Tánczos Róbert
polgármester jelölt - program

Tánczos Róbert polgármester jelölt - program - Balatonszepezd

BEVEZETŐ

Az elmúlt évek alatt – amióta életvitelszerűen itt élek -, gyűjtöttem az információkat, látogattam a testületi üléseket és tudatosan készültem arra, hogy szolgáljam a települést. A programom összeállításánál fontos szempontnak tartottam az itt élok észrevételeinek figyelembevételét, a település turizmusra épülő helyzetéből adódó sajátos feladatokat, körülményeket.

A polgármesteri feladatok ellátásában három egyszerű szó fejezi ki a szándékomat, a vezérelvemet:

FEJLŐDÉS, HOZZÁÉRTÉS, TISZTASÁG

FEJLŐDÉS

Egy magasabb szintre kívánom léptetni az eddigi fejlődési ritmust. Ezt aktív és eredményes pályázati munkával, az igényekhez igazodó fejlesztésekkel, a rendelkezésre álló eszközök, bevételek hatékonyabb felhasználásával kívánom elérni. Olyan fejlesztések megvalósítását szorgalmazom, melyek a település bevételeit növelik, az itt élők életkörülményeit javítják.

HOZZÁÉRTÉS

A gazdaságos és a hatékony működés érdekében megfelelő szakemberek igénybevétele és bevonása a célom a munkaszervezésben. Vissza kívánom állítani a polgármesteri hivatalban a helybeni ügyintézői munkakört. Fejleszteni kell a saját dolgozói hátteret, hogy hatékonyabban, gazdaságosabban lehessen működtetni a települést. Szemléletváltásra, vállalkozói hozzáállásra, megfelelő, átgondolt döntésekre van szükség az irányításban.

TISZTASÁG

Számomra az egyik legfontosabb feladat az átlátható, tiszta működés biztosítása, az itt élők bevonása a helyi döntésekbe. Tervezem a tájékoztatás megreformálását, a vélemények kikéréséhez megfelelő fórum létre hozását. „Tiszta zseb” jelszóval a pályáztatási rendszer megváltoztatását és hatékonyabbá tételét tervezem.

PROGRAM

A település jövője nagyrészt a turizmusra épül és ennek megfelelő fejlesztési célok kitűzésére és megvalósítására van szükség.
Ilyenek: a szolgáltatások színvonalának emelése, a szezon kiterjesztése és ezen keresztül a település bevételeinek növelése. A cél nem a tömeg turizmus, hanem a minőségi, természet közeli pihenésre épülő szolgáltatások megteremtése.
A fejlesztések második célja az itt élők életkörülményeinek javítása. Utak, csatornázás, közvilágítás és egyéb szolgáltatások fejlesztése, folyamatos karbantartása.

E két cél köré épül a rövid és hosszú távú programom.

Tánczos Róbert Balatonszepezd Tánczos Róbert Balatonszepezd Tánczos Róbert Balatonszepezd

1. Közösségi költségvetés

Magyarországon még viszonylag új dologról van szó, csak néhány településen került bevezetésre, de több külföldi országban sikeresen alkalmazzák. Lényege, hogy az önkormányzat a költségvetéséből elkülönít egy bizonyos összeget, aminek a felhasználásáról a lakosság dönt. A lakók ötleteket, igényeket terjesztenek be és ezek megvalósításáról szavazás útján döntenek. A megvalósítás az önkormányzat feladata.

2. Központi strand

Régi, eddig nem teljesített igény a lídósítás. Elgondolásom szerint pályázati vagy saját forrásból, de megvalósítható.
Több észrevétel alapján szükséges a kabinok számának bővítése.

3. Szepezdfürdői strand

A meglévő tervek alapján a szolgáltató-büfé épület megépítése. Egy ifjúsági strand nevének megfelelő tematikus, sport stranddá alakítás lenne az irányadó a fejlesztés érdekében.

4. Víriuszi strand

A meglévő, nem használt épület átépítése, felújítása, büfé és szolgáltatási egység kialakítása. Egyedi prémium szolgáltatások létesítése, pl. strand baldachin, privát napozó.

Megjegyzés: Mindhárom strandon praktikusnak vélem, és szándékomban áll megvalósítani, a Jegyértékesítő és az automatikus beléptető rendszer kiépítését.

5. Kutyás park

Egyre nagyobb számban tartanak házi kedvenceket és ennek megfelelő szolgáltatásokra is egyre nagyobb az igény. Egy kutyás akadálypálya (agility) és strand megvalósítása a célom. Magasabb árkategóriába tartozó szolgáltatásról van szó, amely többlet bevételi lehetőséget teremtene a településnek.

Továbbá a település területén pontosabban megfogalmazott kutyás szabályokat vezetnék be. Kutyamentes területek is lennének kijelölve. Szigorúan ellenőrzésre kerülne a póráz használata. Fontosnak tartom, hogy a kutyatulajdonosok és a házi kedvencekkel nem foglalkozók érdekei egyaránt érvényesüljenek, sértetlenek legyenek.

6. Sétány kialakítása

A központi strand és a Víriuszi strand között sétány kerülne kialakításra a part mentén. Fontos lenne a növényzet és az élőhelyek megőrzése, egy tanösvény jellegű kialakítás valósulna meg. Egyediségét a nagy strand mögötti virág lugas adná, mely egy különleges vonzerő lenne a településre látogatók számára. A megvalósítás eredménye lenne egy kulturált, rendezett környezet és a horgászállások jobb megközelíthetősége.

7. Rendezvény tér

Szükséges lenne egy állandó, fedett színpad kialakítása. A zavaró hanghatások miatt megfelelő takarással és akár megfelelő irányba forgatással. A csónakház teljes felújítása és megfelelő szolgáltatói funkciók kialakítása rendezvényekhez, büfé és akár szabadtéri mozi működési lehetőségének megteremtésével. A téli időszakban korcsolyapálya üzemeltetése is megvalósítható lenne.

8. Vitorlás/csónak kikötő

A központi strand mellett egy móló kialakítása, ami alkalmas sétára és védelmet nyújt egy kikötőnek, ami jelentős fejlődést jelentene a településnek. A helyszín nem veszélyeztet védett nádast és megfelelő megközelíthetőséggel rendelkezik a közúttal egy sólya kialakításához.

9. Szepezdfürdői parkoló

A balatonszepezdi parkolóhelyek hiánya miatt a Szepezdfürdői strandhoz érdemes átirányítani a gépkocsival érkező strandolókat. Továbbá a szepezdfürdői parkolóban a nyári időszakban jellemző a vadkemping és a lakókocsis parkolás.
A parkolót és környezetét megfelelően kellene kialakítani a parkolásra és a lakókocsik fogadására. A strand parkoló felőli részén wc, mosdó és tusoló lehetőséget szükséges kialakítani, ami a lakóautósok részére biztosítaná a higiéniai feltételeket. Továbbá 4-5 db elektromos csatlakozó hely biztosításával kulturált módon biztosítható a lakóautók parkolása.
Eredményeként további bevételre tehet szert a szolgáltatás révén a település, növelhető a strand látogatóinak a száma és a terület rendezetté, tisztává válna.

10. Kerékpárút

Több éves bizonytalanság után szükséges a kerékpárút nyomvonalának véglegesítése. Nyomvonal mentén minél több helyi vállalkozót bevonni a kerékpáros turizmusból adódó bevételi lehetőségek kihasználására. Fontos a víriuszi veszélyes lejtő/emelkedő és az alján lévő 71-est keresztező áthaladás megszüntetése. Egy felső nyomvonal véglegesítését szorgalmazom.

11. Sportpálya

Futball csapatunk szép eredményeket ért, de a futballpálya használatában rendszeresen problémák vannak. Nem szabad választás elé állítani a települést, hogy a versenysport vagy a tömegsport között válasszon. Mindkét igényt ki kell elégíteni.
Egy – előre, közösen egyeztetett - kiválasztott helyszínen egy „grund” kialakítását tervezem, amely megoldaná a pálya használatának problémáját. Megfelelő kerítéssel bekerített többfunkciós pálya létrehozását tervezem a nagyközönség számára foci, lábtenisz, röplabda, kosárlabda és egyéb funkciókkal. Egyik lehetséges helyszíne a piacnál lévő szabad terület.

12. Sellő köz

Sok éve húzódó probléma a Sellő köz és a 71-es út felé történő lejárás, továbbá ennek a résznek a csatornázása, esővíz elvezetése. Célom ennek a problémának mielőbbi rendezése és megoldása az érintettekkel való konzultációval és megállapodással.

13. Út, csatornázás és a közvilágítás

Akár pályázati támogatás nélkül is folyamatosan szükséges a települési úthálózat, csatorna és közvilágítás fejlesztése. Folyamatos pályáztatás mellett saját költségvetésből is elkülönített éves keretet kell biztosítani ilyen célra. Saját kivitelezésben is megvalósítható murvázás, és a problémás kisebb utak javítása.

14. Kamerarendszer

A teljes település területén kamerarendszer kiépítése, amely - többek között, szolgálja a közbiztonságot is.

15. Zöld hulladék

Régi probléma a zöld hulladék, a falevelek elszállítása. A lomtalanításhoz hasonlóan, a kijelölt napon az utcára kihelyezett zöld hulladékot az önkormányzat saját költségén összegyűjtené, valamint újra bevezetésre kerülne az utcák takarítása. Aprítás után az önkormányzat megoldja az elszállítását, elhelyezését.
Az erre fordított összeget ki kell, hogy tudja gazdálkodni a település a rendezett és tiszta környezetért.

16. Szemétszállítás

Az új jogszabályok miatt szűkült az önkormányzatok lehetősége a szemét kezelésével kapcsolatban, de mindent meg kell tenni a tisztaság érdekében. Észrevételek alapján problémás a heti szállítási naphoz igazodni a gyűjtő edények kihelyezése terén. Probléma van a gyűjtő zsákokkal is, az állatok széttépik. Általános probléma az utcai szemetesek hiánya és megfelelő ürítése. A problémákra eddig megoldást nem sikerült találni.
A gyűjtő edények korai kihelyezésére megoldás lehet egy technikai megoldás, ami megakadályozza az edények kiborítását, viszont az ürítést nem akadályozza. Ilyen tartó eszköz használatát minden problémás ingatlannál meg lehet oldani. Azokban az utcákban, ahol nem jár a gyűjtő autó, ott az önkormányzat biztosítana ilyen eszközöket, ami több gyűjtő edényhez is használható a kijelölt helyen.
A zsákok elhelyezésére gyűjtő konténert kellene biztosítani. A korábban már említett kamerás rendszerrel biztosítható lenne a megfelelő használat. Főleg a turista szezon idején fontos az utcai szemetesek telepítése a forgalmas útvonalakon, ezért ezek számát növelni kell. Tisztaság mindenki érdeke.

17. Környezetvédelem

Balatonszepezd egy ékszerdoboz a Balaton partján. A víz, az erdő és a dombok adnak igazi értéket ennek a településnek. Ez a település nem a tömeg turizmus helye. Ennek az értéknek a megőrzése mindenki érdeke.
Fontosnak tartom a zöldterületek megőrzését, az erdő és a vízpart védelmét, a település szépítését.
Ennek megfelelően fásítási programot, szép és tiszta udvar versenyt, virágosítási akciókat szorgalmazok, amihez támogatást és díjazást is biztosíthatna az önkormányzat.
A szepezdi érintettségű művészek közreműködésével, Szepezd múltját idéző alkotásokat szívesen látnék településünk közterületein.

18. Honlap

Az önkormányzat működése, tisztaság és a tájékoztatás, valamint az itt élők véleményének kifejezése érdekében átalakítást igényelne. Egységes és egyetlen hivatalos hírforrásként kell működnie. Minden települési programot, hírt, a testületi üléseket, döntéseket, jegyzőkönyveket és a költségvetési információkat rendszeresen közzé kell tenni. A Honlap segítségével működhet a korábban említett „közösségi költségvetés” szavazása, az itt lakók, a nyaralótulajdonosok véleményének „begyűjtése”. Támogatom és tervezem a nyilvános testületi ülések rögzítését videón és a honlapon való közzétételét. A kulturális előadások anyagát hasonló formában szintén közzé szeretném tenni, hogy minél több emberhez eljusson. Nyilvános lesz minden olyan jövedelmezéssel kapcsolatos adat, amit a törvény megenged. Átlátható, tiszta működés a célom.

19. Kultúra

Már több éve nem követte az inflációt sem a kultúrára fordított összegek mértéke, pedig a közösség építésének egy fontos területe. Tervezem az erre a célra fordított összeg jelentős emelését. Jó lenne a hagyománnyal rendelkező régebbi programok, rendezvények felelevenítése, főleg a nyári szezonon kívüli időszakban. Színjátszó előadások, előadók, humoristák meghívása, zenei klub estek tartása, filmvetítések…
A kultúrház adta lehetőségek jobb kihasználása egy fontos cél. Biztosítani lehetne gyógytorna, jóga, vagy aerobic lehetőségét.

20. Szépkorúak

Számomra fontos a szépkorúak megbecsülése. Méltatlannak érzem, hogy a karácsonyi támogatás csökkent az utóbbi években. Már a 2024-es évben 20 000 Ft-ra kellene emelni ezt az összeget. Ugyanígy fontosnak tartom a nyugdíjas klub inflációt követő támogatását is.

21. Adózás

Adózás szempontjából szorgalmazom a helyi vállalkozások letelepedését, ezért érdemesnek tartanám mérlegelni az iparűzési adó csökkentését.
Szükségesnek tartom az építményadó módosítását, mert a visszajelzések alapján nem mindenben felel meg az egyenlő teherviselés elvének.

A programom megvalósításához szükséges fedezet az aktívabb pályázati munkával, a vállalkozói szemléletet szem előtt tartó gazdálkodással, a fejlesztések hatékonyabb megvalósításával, valamint a költségvetési törvény szabályainak megfelelő, költségvetésen belüli átcsoportosítással kívánom elérni.

Tánczos Róbert

független polgármester jelölt